Danmarks Borgcenter

Naturen i Vordingborg

På Sydsjælland er der rig mulighed for at cykle og vandre. Men du kan også dykke, snorkel eller fiske tæt på Vordingborg:
Søndag, juni 19, 2016

Dykker- og snorkelsti på Ore Strand

Ved Ore Strand Camping er der mulighed for at gå på opdagelse under vandet langs en etableret dykker- og snorkelsti.

Fiskesteder på Sydsjælland

Storstrømsbroen:
Havørred, hornfisk, sild og torsk
I vinterperioden fiskes fortrinsvist torsk, men fra midten af maj kommer hornfisken i rigelige mængder. I det sene efterår er der igen torsk og havørred samt eventuelt undslupne regnbueørreder.  
Vejrforhold:
Storstrømmens fangstforhold er meget påvirkelige af vind og strømforhold, men sydgående strøm og svag vind anbefales.

Knudshoved Odde:
Havørred og hornfisk
Hele Knudshoved Odde byder på fantastisk godt fiskeri efter havørred, men særligt de sydvendte stræk kan anbefales. Her er god vanddybde med varierede bundforhold med masser af store sten og blæretang og gode chancer for at finde fødesøgende havørreder. Waders kan undværes, men tag dem med alligevel. På hverdage kan man køre ud til Knudsskovgård, mens man i weekenderne kun kan nå til p-pladsen i Knudsskov. Knudshoved Odde giver et godt fiskeri hele året rundt, men særligt fra det tidlige forår og hen over sommeren er der fine muligheder for at fange en stor havørred.
Vejrforhold:
En let sønden- eller vestenvind kan være gunstig for fiskeriet, men i sommerhalvåret er særligt norden- og østenvinde fordelagtige.  

Farø Vest:
Havørred, hornfisk og regnbueørred
Ved Farø vest er der fisk året rundt, men med højsæson i efteråret. Der fiskes fra broen og nordover til 200 - 300 m før lavbroen. Bunden er meget varieret med sten og ålegræs. Dybden er 2 - 3 m næsten helt inde under land, så affisk det kystnære vand, inden du starter vadningen. Også her trækker undslupne regnbueørreder rundt, så prøv bombardafiskeri med flue eller regnorm. Waders er en fordel, men kan undværes.  
Vejrforhold:
Hård pålandsvind er ikke godt. Absolut en god fiskeplads – især hvis der er uklart vand omkring Møn. 

Del denne side

Hvor?

Play Video

Cykeltur mellem Vordingborg og Møn

Oplevelser for hele familien

Gåsegangen